Сграда ЧЕРНИ ВРЪХ

тел. 0894 304 306 / 310

Апартамент Описание Изложение Чиста площ /м2/ Общи части /м2/ Обща площ /м2/ Тераса /м2/ Склад
Цена /м2/ Крайна цена Крайна цена с мазета Статус Детайли
Партер          
Фризьорски салон 72.74 13.82 85.09 виж
Магазин 160.11 30.42 187.29 виж
I етаж          
Апартамент 1/1 юг/изток 82.23 14.61 96.84 4 980 94903 96263 виж
Апартамент 1/2 юг 125.04 22.18 147.22 5 980 90248 92638 виж
Апартамент 1/3 запад 67.38 11.43 78.81 6 980 91062 92862 виж
II етаж          
Апартамент 2/1 юг/изток 82.23 14.91 97.14 7 980 95197 96557 виж
Апартамент 2/2 юг 93.11 17.10 110.21 8 980 108006 109366 виж
Апартамент 2/3 запад 63.62 11.01 74.63 9 980 73137 74567 виж
III етаж          
Апартамент 3/1 юг/изток 78.37 14.21 92.58 над 10 м2 10 980 90728 92158 виж
Апартамент 3/2 юг 78.02 14.33 92.35 над 10 м2 11 980 90503 91933 виж
Апартамент 3/3 запад 77.83 13.88 91.71 над 10 м2 12 виж
IV етаж          
Апартамент 4/1 изток/юг 134.31 24.55 158.86 над 10 м2 13 980 155683 158158 виж
Апартамент 4/2 запад 36.46 11.32 74.78 14 виж
V етаж          
Апартамент 5/1 изток/юг 100.92 18.41 119.33 над 10 м2 15 980 116943 119438 виж
Апартамент 5/2 запад 66.33 11.83 78.16 16 980 виж
VI етаж          
Апартамент 6/1 изток/юг/запад 148.39 25.75 174.14 17 виж
Паркоместа          
паркомясто 1 18.25 19.68 37.93 10000 Свободен
паркомясто 2 17.33 17.15 34.48 10000 Свободен
паркомясто 3 17.97 17.90 35.87 10000 Свободен
паркомясто 4 16.65 30.63 47.28 12000 Свободен
паркомясто 5 16.52 31.06 47.58 Свободен
паркомясто 6 15.90 27.39 43.29 Свободен
паркомясто 7 16.60 28.04 44.64 Свободен
паркомясто 8/9 28.40 1.04 29.44 Свободен
паркомясто 10/11 28.80 1.04 29.84 Свободен
паркомясто 12/13 25.40 1.04 26.44 Свободен
паркомясто 14/15 26.00 1.04 27.04 Свободен
Складове          
мазе 4 2.56 0.49 2.72 500 1360 Ап. 1/1
мазе 5 2.56 0.49 2.72 500 1360 Ап. 1/2
мазе 6 2.56 0.49 2.72 500 1360 Ап. 1/3
мазе 7 2.56 0.49 2.72 500 1360 Ап. 2/1
мазе 8 2.56 0.49 2.72 500 1360 Ап. 2/2
мазе 9 2.69 0.51 2.86 500 1430 Ап. 2/3
мазе 10 2.69 0.51 2.86 500 1430 Ап. 3/1
мазе 11 2.69 0.51 2.86 500 1430 Ап. 3/2
мазе 12 2.69 0.51 2.86 500 1430 Ап. 3/3
мазе 13 4.66 0.89 4.95 500 2475 Ап. 4/1
мазе 14 4.86 0.92 5.17 500 2585 Ап. 4/2
мазе 15 4.69 0.89 4.99 500 2495 Ап. 5/1
мазе 16 3.17 0.60 3.37 500 1685 Ап. 5/2
мазе 17 3.17 0.60 3.73 500 1865 Ап. 6/1

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com