Сграда ЧЕРНИ ВРЪХ

тел. 0894 304 306 / 310

Апартамент Описание Изложение Чиста площ /м2/ Общи части /м2/ Обща площ /м2/ Тераса /м2/ Склад
Цена /м2/ Крайна цена Крайна цена с мазета Статус Детайли
Партер          
Фризьорски салон 72.74 13.82 85.09
Магазин 160.11 30.42 187.29
I етаж          
Апартамент 1/1 юг/изток 82.23 14.61 96.84 94900 Свободен виж
Апартамент 1/2 юг 125.04 22.18 147.22 5
Апартамент 1/3 запад 67.38 11.43 78.81 6
II етаж          
Апартамент 2/1 юг/изток 82.23 14.91 97.14 7
Апартамент 2/2 юг 93.11 17.10 110.21 8
Апартамент 2/3 запад 63.62 11.01 74.63 9
III етаж          
Апартамент 3/1 юг/изток 78.37 14.21 92.58 над 10 м2 10
Апартамент 3/2 юг 78.02 14.33 92.35 над 10 м2 11
Апартамент 3/3 запад 77.83 13.88 91.71 над 10 м2 12
IV етаж          
Апартамент 4/1 изток/юг 134.31 24.55 158.86 над 10 м2 13
Апартамент 4/2 запад 36.46 11.32 74.78 14
V етаж          
Апартамент 5/1 изток/юг 100.92 18.41 119.33 над 10 м2 15
Апартамент 5/2 запад 66.33 11.83 78.16 16
VI етаж          
Апартамент 6/1 изток/юг/запад 148.39 25.75 174.14 17

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com